Dušičkové Ašlerky 2023

Na koho se můžete těšit?

http://www.kvelb.com/index.php?cont=otesanek&lang=cz
https://www.toymachine.cz/
VAŠEK Z AŠE https://www.youtube.com/watch?v=MjKT_BWkaWU

https://www.novasit.cz/

Hudební vložka na Ašlerkách nemůže chybět!

Pár slov od náměstkyň Karla Ašlera

Ašlerky oslavily čtvrtstoletí

Svátek divadla pod taktovkou Karla Ašlera vypukl ve dnech 1. – 3. června 2023 v LaRitmě a jejím okolí. Třídenní program 25. ročníku festivalu odstartovalo dopolední představení Everest Západočeského divadla v Chebu, které bylo určeno pro studenty ašského gymnázia. Současně běžely umělecké workshopy pro žáky ZUŠky a gymnazisty – ve čtvrtek žonglérsko – akrobatická dílna vedená Eliškou Failovou (díky níž se dokázali její účastníci během jednoho dopoledne naučit neskutečné kousky) a také výtvarná dílna s Tomášem Běhalem, během které se zrodili papundekloví ašští lipani, kteří se zapojili do závěrečného happeningu. Dále v pátek pokračovala slam poetry dílna s DR. Filipitchem a graffiti dílna. Výsledek sprejerského workshopu můžete vidět na parkourovém hřišti v Krásné, autory jsou terciáni z Gymnázia v Aši.

Zahájení, uvádění i závěr akce se nesl v duchu otisků – Ašlerovy náměstkyně po 25 letech organizování festivalu dostaly vnuknutí, aby Karel Ašler zůstal navždy zvěčněn v ašském časoprostoru. Diváci se tak skutečně otiskovali na jeho spoďáry a stali se součástí tohoto zvěčnění.

Divadelní maratón byl intenzivní a rozmanitý: z literárně dramatického oboru ašské ZUŠky vystoupilo celkem sedm souborů: (Dramadream, ZatímJo, Hranický dram, Dramafie, Six-pack, Rytíři a Víly, Spojenci), od nejmladších pětiletých žáčků po devatenáctileté absolventy 2. stupně. ZUŠka pak ještě pohladila po duši hudební pohádkou o Chytrém Honzovi (díky L. Schwalbové a jejím žákům a P. Lavrinčíkovi za hudební složku představení). Z ašských účinkujících pobavil dospělácký soubor Ašlemenato s představením „Cos mi dnes udělala?“ a bývalá ašská dramaťačka, Danuška Svozilová, přivezla Pohádku o slepičce, kterou kdysi hrála se svou parťačkou u Klubíčka. Místní umělecké talenty osvěžila samozřejmě i přespolní produkce – zmíněné chebské divadlo, Bratři v Tricku, Toymachine, Studio Dagmar a D3 z Karlových Varů, srdeční a vždy dobře naladění Happy Handicap z Plzně, vedení taktéž bývalou ašskou dramaťačkou Markét Smýkalovou. Sobotní večer pak vrcholil na terase LaRitmy, kde v rámci „Kombinaček“ zahrála k této příležitosti oprášená kapela „Produkti z Gdouloně“ se zpívající Ašlerovo náměstkyní Aničkou Trky Pokornou, dále kapela Ice Cream, proložená uměleckými přednesy J. Kouby, M. Kulhavého, M. Demjanovičové a D. Badové.

A pak se již vyrazilo na kopec vedle ašské radnice, který byl slavnostně pojmenován: „Park Karla Ašlera aneb Svah Ašlerových snah“. Nápis je viditelný z Hlavní silnice a kruhového objezdu u Goethova náměstí a je tvořen keramickými

písmeny žáků výtvarné tvorby. Dále byl pokřtěn mimochodník slávy, kam se Karel Ašler otisknul, když šel zrovna kolem. Na závěr byla odhalena kovová skulptura Karla Ašlera. Tu vyrobil a také na ní zahrál Jiří Brouček. Celý tento akt hudebně provázel Milan Jelínek.

Jedinečný okamžik v životě města i festivalu šli pak účinkující i diváci oslavit zpět do útrob LaRitmy, kde proběhl ska – punkový koncert kapela V3Ska.

Organizátoři děkují všem, kdo se podíleli na přípravách i průběhu akce, účinkujícím i divákům za skvělou atmosféru, S. Staškové za její stálou podporu na kase i mimo ni, Městu Aš a Karlovarskému kraji za finanční podporu, zaměstnancům LaRitmy za technickou podporu, Pragometal recycling s.r.o za darování kovového odpadu na výrobu sochy, A. a M. Pokornému za pořizování fotografií, D. Žibrickému za zfilmování celého festivalu, E. Kulhavé a jejím žákům za výtvarnou výzdobu ašlerovských prostor, J. Koubovi, B. Němejcové, D. Szekerosovi a dalším výrobcům plakátů, Verče Fernandez za Ašlerovy internety, Goldovi ze Znouzectnosti za ašlerkovskou grafiku, M. Přibylové za nejlepší Ašlerovy palačinky, ZUŠkovému školníkovi Romanovi za pomoc a všem dalším a těch je moc.

Krásné léto Vám přejeme a budeme se těšit na Divadelní dušičky, které se uskuteční na podzim 2023. Ašlerovi do další 25 let zdar!

Ašlerovy náměstkyně, Pavla Bugi Hošková a Anna Trky Pokorná, Markétka Blažek Černá

Ašlerky slaví čtvrtstoletí!

Milí ašlerovští příznivci! Na vědomost se dává, že AŠLERKY 2023 slaví čtvrtstoletí v KC LaRitma 1. – 3.června. Zveme všechny, kdo se téhle kulturní smaženice kdy účastnili, účastní a účastnit sand budou od roku 1998, ať jako účinkující nebo diváci. Budeme se navždy otiskovat do mimochodníku ašské kulturní slávy.

Vaše Ašlerovy náměstkyně

Divadelní soubor Babodrama na Jižáku a na Štvanici

S představením Entschuldigung, s nímž v minulém školním roce postoupil na Šrámkův Písek, do národního kola Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a na Jiráskův Hronov, vycestoval 29. listopadu divadelní soubor Babodrama z ašské ZUŠ do Moving station v Plzni na „Jižáku“, kde jej dopoledne odehrál pro střední školy a večer pro veřejnost. O víkendu, 3.12., pak tentýž divadelní kus Anna Perglerová, Barbora Němejcová, Viktorie Ivančovová, Václav Ponikelský, Martin Kulhavý a Jakub Kouba zahráli i v Praze, v divadle VILA Štvanice, a to v rámci festivalu Tygří výběr, stejně jako v Plzni s kladným diváckým ohlasem.

Vašek z Aše získal na Mistrovství Evropy ve slam poetry bronz!

To je zdaleka nejlepší výsledek v v historii české slam poetry. Je to pro celou českou slamovou obec velká věc. Gratulujeme, Vašku, a díky! 👏👏👏 Vašek díky tomu automaticky postupuje na Mistrovství světa v Rio de Janeiru 2023.

Ohlédnutí za dušičkami

Podrobnější program v sekci Aktuality

Ohlédnutí za Ašlerkami 2022

Letos již 24. ročník divadelního festivalu Ašlerky s podtitulkem Comeback Karla Ašlera a jeho 150 přikázání se konal 2.– 4.6. v kulturním centru LaRitma v Aši.

Tentokrát již bez omezení se mohl spustit divadelní maraton dětských, studentských i profesionálních představení pro celou rodinu v obou sálech Laritmy. Konkrétně bylo k vidění devět představení souborů z ašské ZUŠky od těch nejmladších dramaťáčků po ty již otrlé dospělé dramaťáky. Mezi přespolními byli naši kamarádi z Plzně, soubor ze zlínské VOŠ, v němž účinkovala bývalá studentka našeho LDO, Bratři v Tricku s Běžkařskou Odysseou, Kejlířské divadlo Vojty Vrtka a slamer Jan Dibitanzl. S názvem „Kombinačky“ vyvrcholil na terase LaRitmy sobotní program – koláží hudebních, recitačních i slamerských čísel těch nejstarších a nejzkušenějších dramaťáků. Studenti ašského gymnázia i ZUŠky se zapojili do divadelních, žonglérských a výtvarných dílen.

Během tří dnů se diváci za podpory Ašlerových náměstkyň snažili dotvořit 150 Ašlerových přikázání za sborové recitace: „Synu i dcero, je tu stopadesátero“, což souznělo s oslavami 150. výročí povýšení Aše na město. Nakonec se dílo podařilo a tak jsme byli při závěrečném happeningu v Parku historie odměněni – po té, co barokní sochy deklamovaly jednotlivá přikázání (soubor Ašlemenato), zjevil se sám Karel Ašler! Jeho identita sice zůstala nadále neodhalena, ale nechal nám poselství (jeho trenky), které nás rafinovaně upozorňovaly na to, že Ašlerky příští tok slaví čtvrtstoletí.

Děkujeme všem účinkujícím i divákům, všem, kdo pomohli a přispěli k vytvoření jedinečné a pohodové atmosféry.

Budeme se těšit na jubilejní Ašlerky 1.-3. června 2023.

Za spolek Karel Ašler Bugi a Trky

Ohlédnutí za Průvodem Aší s Karlem Ašlerem

V pátek 17. 6. 2022 zorganizoval spolek Karel Ašler ve spolupráci s místní ZUŠkou průvod městem v rámci oslav 150. výročí povýšení Aše na město. Přípravy ale začaly už několik měsíců předem – oslovením všech aktivních ašských spolků, organizací, škol, osad, zkrátka všech, kdo by se mohl a měl chuť zapojit. Také bylo třeba průvod zlegalizovat, neboť Hlavní ulice měla být zhruba na hodinu uzavřena. Byli též přizváni profesionální akrobaté, kteří průvod na začátku i na konci skvěle rámovali na chůdách. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda dostanou doubravské traktory výjimku a budou moci na přívěsech (či alegorických vozech) vézt lidi. Nakonec ji bohužel nedostaly, i tak však byly velkou ozdobou průvodu. Kolem 15:30 se u Lidového domu začali scházet jednotliví účastníci, snažili se schovat ve stínu, neboť počasí přálo až moc – slunce pálilo a teplota se pohybovala kolem 30 stupňů. Doubravští se přiblížili přesně na čas – těsně před 16 hodinou se za potlesku přihlížejících začali stavět do čela průvodu poté, co Městská policie Aš a PČR Aš zastavily provoz. Za nimi se objevila historická vozidla ašských majitelů, pak se již řadili další účastníci – v čele se ZUŠ Roberta Schumanna Aš, již reprezentovaly mažoretky a pochodový soubor, ale také postavy z ašských pověstí i místní historie a současnosti v dobových kostýmech. Do průvodu se také zapojily Hvězdičky ze ZŠ Kamenná a s nimi mnoho žáků ZŠ Hlávkova, děti z MŠ Neumannova, Jiskra Aš – fotbalisté, Volejbal Klokani Aš, Ašští bajkeři, Gymnázium Aš, DDM Sluníčko a další. Průvod se rozpohyboval a postupně nabaloval – mnoho přihlížejících nakonec šlo s námi až na Goethovo náměstí. Cestou měli všichni možnost setkat se i se SAškií Burešovou, která stála na kruhovém objezdu u Masarykova náměstí a recitovala z „okénka“ ašského kalendária. Stovky lidí dorazily na Goethovo náměstí, kde se před jejich zraky odehrál první ašský orloj – postavy z místní historie i současnosti se ukázaly na balkónku radnice potom, co J. W. Goethe poprosil Ašany za odpuštění za své výroky o nepěkném městě s nekvalitními cestami. Vypuštěním balónků v barvách městského znaku byl slavnostně otevřen Park historie.

Zde se návštěvníci mohli procházet po nových stezkách, nahlédnout do opravených sklepů a kochat se hudebními vystoupeními žáků pěveckého sboru ze ZŠ Kamenná, z ašské ZUŠky, výtvarnými výtvory dětí z celé Aše, fotografiemi místních fotografů a snímky vítězů z Ašského fotomaratonu. Velké poděkování patří Městské policii Aš, speciálně Z. Luňákovi, vedení Města Aše, vedení Obce Krásná a krásenským dobrovolným hasičům, doubravskému osadnímu výboru a traktoristům, majitelům historických vozů, všem zaměstnancům ZUŠ R. Schumanna Aš, LaRitmě a dalším účastníkům průvodu – společně se spolkem Karel Ašler svou práci na průvodu odvedli zcela zdarma, jen z čiré radosti ze společenského setkání v rámci této akce. Karel Ašler svému rodnému městu gratuluje ke 150. narozeninám, dokonce se zjevil v orloji, jelikož byl však zády a neukázal svou tvář, jeho identita ještě nebyla zcela objevena. To nevadí, dokud jeho vliv na talenty v našem městě bude stále patrný…

za spolek Karel Ašler P. Hošková, A. Pokorná a M. Blažek Černá

Milí Ašané a Ašanky i obyvatelé sousedních obcí!!                                                          

Velmi Vás zveme na Průvod Aší, který se odehraje v pátek, 17.6.. Půjde v 16 hodin od Lidového domu až na Goethovo náměstí, kde budete mít možnost uzřít jedinečný živý Ašský orloj.          V průvodu se můžete těšit na nejrůznější kostýmy, dresy, chůdaře, muzikanty, mažoretky. A snad i ten Goethe odprosí Aš za to, co o ní kdy napsal:).                   

I vy se můžete přidat (ať už v kostýmu či „civilu“) – pak by bylo dobré napsat na asskypruvod@seznam.cz, abychom s Vámi počítali:).                                                 

V Parku historie pak na Vás čeká mnoho hudebních vystoupení: klavírní maraton, vystoupení sboru Hvězdičky, dudáckého souboru, kytaristů a zpěváků z ašské ZUŠ, smyčcový orchestr, výstava ašských fotografů a výstava z Fotomaratonu….. Tak si to přijďte užít! 

Karel Ašler, spolek  

„Nejlepší bonbonky? Ašlerky“