Aktuality

Program 2023

Videopozvánka na Štvanici  se souborem Babodrama

Kapr mrtvej, děda mrtvej již tento pátek!

Divadelní dušičky s Karlem se blíží


Ašská Carnegie hall v Parku historie

Otevření Parku historie, k němuž bude 17.6. směřovat průvod od Liďáku, bude doprovázet také hudba. Od cca 16.40 se můžete těšit na vystoupení sboru Hvězdičky ze ZŠ Kamenná (před mostem) a na mnoho hudebníků ze ZUŠ R. Schumanna – proběhne malý klavírní maraton (u kurtů), kytarové a pěvecké vystoupení (u lávky), na mostě zaslechnete trumpetové seskupení, u pomníku M. Luthera smyčcový orchestr a poté také dudácký soubor Schumák, k jehož podání lidových písní zatančí zuškový taneční soubor, mezi stromy najdete i flétnisty, u ZUŠky pak vystoupí i Jelení seskupení:).
Hrdla si budete moci svlažit na Goethově náměstí u stánku WETO Alešovka a také v LaRitmě, kde bude otevřená terasa. Těšíme se na Vás!
 
Karel Ašler  a ZUŠ R. Schumanna Aš

Student ašské ZUŠky V. Ponikelský přijat ke studiu na DAMU v Praze

Václav Ponikelský jr. je absolventem I. i II. stupně literárně dramatického oboru na ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Mnoho let vystupoval v divadelním souboru PiŠkvorky pod vedením MgA. Pavly Hoškové, pravidelně se zúčastňoval recitačních soutěží a účinkoval na akcích školy, např. v roli moderátora.

Již na 2. stupni ZŠ bylo jasné, že se herectví a divadlu Vašek chce věnovat a tak si vyzkoušel přijímačky na hereckou konzervatoř. V herecké oblasti byl velmi úspěšný, v hudební se ukázalo, že by potřeboval delší a intenzivnější přípravu. Vašek se rozhodl studovat na ašském gymnáziu, což bylo skvělé vzhledem k tomu, že mohl být stále součástí ašské divadelní komunity a připravovat se na přijímačky na vysokou uměleckou školu.

Příprava byla intenzivní a rozmanitá. Vydal se na dráhu slam poetry – kdy jako Vašek z Aše pravidelně vystupuje na exhibicích i soutěžích po celé republice, s tím, že se stal i jejím vicemistrem.

Byl také u největšího úspěchu souboru PiŠkvorky, který se s představením Oskar a růžová paní probojoval do národního kola Dětské scény ve Svitavách v roce 2015. Je třeba zmínit to, že na něj je možné se spolehnout – herecky i lidsky, svůj evidentní talent nedává nikterak nepatřičně najevo, je partnerem pro všechny ze souboru při přípravě představení i na jevišti.

Mnohokrát také vypomohl dalším souborů ZUŠky (např. Midilďkám v představení Zachraň svého Afričana, nebo souboru Babodrama v představení Entschuldigung pod vedením Mgr. MgA. Anny Pokorné, se kterým letos (r. 2022) postoupili na národní přehlídky studentského a netradičního divadla v Písku a v Ústí nad Orlicí.

Jeho nasazení se hned dvojitě zúročilo na jaře 2022, kdy prošel několika koly náročných talentových zkoušek na katedru činoherního herectví a pár týdnů později na katedru alternativního a loutkového divadla na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Na obě byl přijat. Čekalo ho rozhodnutí, kam se vydá (s tím, že na „činohře“ máme již jedno studenta Tomáše Čapka), k „alterně“ zas máme blíže kvůli dlouholeté spolupráci s jejími učiteli i absolventy, kteří pravidelně účinkují na divadelním festivalu Ašlerky.

Vašek se nakonec rozhodl pro studium na katedře alternativního a loutkového herectví, s tím, že přeci jen chce být i více tvůrcem představení a performancí.

Budeme věřit, že jeho talent, dostane další prostor k růstu a také doufáme, že bude pořád napojen na ašské divadelní podhoubí. Gratulujeme a přejme hodně štěstí, Vašku! P. Hošková

Fotomaraton Aš

Fotomaraton  nazvaný „Aš 150 x jinak“ je akce, které se může zúčastnit široká veřejnost (od dětí po seniory). Během ní vzniknou unikátní fotografie k organizátorem vyhlášeným tématům.

Fotografovat bude možné nejen fotoaparáty, ale i mobilními telefony, a to proto, aby se soutěže mohl zúčastnit opravdu každý, kdo pocítí chuť zachytit, zvěčnit prchavý moment lidského bytí.

Vítězné fotografie amatérských umělců budou zveřejněny na stránkách, jež k tomuto výročí vznikly (také na stránkách spolku Karel Ašler), budou též vystaveny v Parku historie při jeho slavnostním otevření 17. 6. 2022.

Do soutěže se lze registrovat v pátek, 20.5. 2022, mezi 17. a 18. hodinou v aule ZUŠ R. Schumanna Aš nebo do 18. hodiny 20. 5. 2022 na assky.fotomaraton22@seznam.cz (zde uveďte jméno, příjmení, věk, emailovou adresu, telefonní číslo soutěžícího).

Úkolem všech soutěžících bude vyfotografovat a přinést, v sobotu 21. 5. 2022, mezi 17. a 18. hodinou, do vstupní auly ašské ZUŠ, na paměťovém médiu, na každé (nebo i jen na jedno) téma jednu fotografii.

Fotografie lze po předchozí dohodě poslat i elektronicky, přes aplikaci www.uschovna.cz  na email assky.fotomaraton22@seznam.cz.

Fotografie musí být pořízeny v době konání fotomaratonu a autorem musí být přihlášený soutěžící.

Fotografie mohou být barevné i černobílé, úpravy nejsou nijak omezeny.

Nezávislá porota pak anonymně vyhodnotí v jednotlivých kategoriích nejlepší snímky. Večer budou vyhlášeny neoficiální výsledky. 

Oficiální výsledky a informace o předání cen budou, po zpracování, zveřejněny na www.aslerky.info

V rámci Noci divadel zahrajeme dvě naše ašlerovská představení dne 20.11.2021 v Západočeském divadle v Chebu! Můžete se těšit na reprízu Krvavé planety v podání Hranického Dramu ZUŠ AŠ a Jonatána Papírníka divadelního souboru Skřítci…

A v neděli 21.1. vystoupí také divadelní uskupení Six-pack v ašské LaRitmě s kompletní verzí představení Za hodinu, za dvě? Budeme se na Vás těšit v 17:00!

I představení Zmraženy mělo svou reprízu v hranické Besedě.

Ohlédnutí za festivalovou atmoškou

Ohlédnutí za festivalovou atmoškou