Výsledky 2022

Fotomaraton Aš 150 x jinak / memoriál Pavla Sobotky

Fotomaratonu (20. – 21. 5. 2022), který upořádal spolek Karel Ašler za velké pomoci seskupení fotografů ze Soudkovitosti, se zúčastnilo 23 soutěžících. Ti mohli svou fotografickou kreativitu uplatnit v pěti kategoriích. Umělecké klání se uskutečnilo v rámci oslav 150. výročí povýšení Aše na město. Fotografie vítězů (i všech ostatních soutěžících) budou k vidění v Parku historie, a to při jeho slavnostním otevření 17. 6., ale také na divadelním festivalu Ašlerky 2. – 4. 6. 2022.

Karel Ašler děkuje porotcům, kteří dodané snímky zodpovědně posuzovali a hodnotili. V porotě zasedli: Petr Kostner, Jiří Práznovský, Martina Štadlmajerová a Dagmar Paťhová. Převeliké poděkování patří též Davidu Svobodovi, jenž byl zásadní technickou podporou. Soutěž byla financování z grantového systému Města Aš.

Anna Pokorná, Pavla Hošková a Markéta Blažek Černá (Karel Ašler, z.s.)

Absolutní vítěz Fotomaratonu Aš 150 x jinak: Bob Gajdoš

Kategorie „150“

1.Josef Malý

2.Iva Ellrodt

3.Tomáš Hlaváč

Kategorie „Síla“

1.Martin Harmáček

2.Bob Gajdoš

3.Marek Wlachetseder

Kategorie „Kořeny“

1.Josef Malý

2.-3. Bob Gajdoš, Iveta Malá

Kategorie „Natěsno“

1.Tomáš Hlaváč

2.Jan Kirschneck

3.Martin Harmáček

Kategorie „Co se mi dnes líbilo a nevešlo se do žádné kategorie“

1.Iva Ellrodt

2.Vojtěch Kupeček

3.Iveta Malá

I porotci měli svou interní soutěž, jejich snímek měl být inspirován slovem „Pár“. Po hlasování soutěžících zvítězila Dagmar Paťhová.

Ocenění Karla Ašlera:

1.týmové místo: Alice Krausová, Tereza a Jolana Zacharovy

1.rodinné místo: rodina Harmáčkova

1.juniorské místo: Adina Follprecht

1.přátelské místo: Barbora Dušková a Lilian Brogová